บริการรักษาความปลอดภัย รับอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

บริษัทรักษาความปลอดภัย รับจัดหาเจ้าหน้าที่ รปภ. บริการรักษาความปลอดภัย

บริษัท รักษาความปลอดภัย วี.พี.ซี.อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัดบริษัท รักษาความปลอดภัย วี.พี.ซี.อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งโดยคณะผู้บริหารมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์และความเชียวชาญโดยเฉพาะกว่า 30 ปี ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อต่อยอดคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัย เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับโครงการและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์ให้แก่เจ้าของ บริษัทมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการโครงการต่างๆให้มีการจัดการที่เป็นระบบ มีคุณธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการให้บริการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ธุรกิจที่ให้บริการ บริหารอาคารชุดบริหารหมู่บ้านจัดสรร,พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการจัดหา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำหรับคอนโด หมู่บ้านจัดสรร บริษัท และองค์กรต่างๆ รวมถึงการให้การอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อให้มีใบประกอบอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีบริการจัดอบรม ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ทั้งในและนอกสถานที่ โดยทีมเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญและทรงคุณวุฒิ ได้รับการยอมรับจากหลายๆองค์กร นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ของ HIP อย่างเป็นทางการ

ให้บริการรักษาความปลอดภัย
- รับอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยอนุญาต
- รับอบรมดับเพลิง
- รับจัดหาบอดี้การ์ด
- รับบริหารงานนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร และคอนโดบริการจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

       รับจัดหาพนักงาน รปภ
บริษัทฯ ให้บริการรักษาความปลอดภัยทั่วราชอาณาจักร ดังนี้
- บริการรักษาความปลอดภัย 24 ชม.
- บริการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานต่างๆ
- บริการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
- บริการรักษาความปลอดภัยอาคารชุด
- บริการรักษาความปลอดภัยบริษัท มั่นใจในมาตรฐานการฝึกอบรม เน้นระเบียบวินัย
- บริการโดยทีมงานมืออาชีพ ด้วยการปฏิบัติงาน จริงจังในหน้าที่ จริงจังในการบริการ

บริษัท รักษาความปลอดภัย วี.พี.ซี.อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ให้คำปรึกษาผู้จัดสรรที่ดิน และผู้ซื้อที่ดินจัดสรร เกี่ยวกับการเตรียมการและการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านจัดสรรหรืออาคารชุด ดังนี้
- บริการรับจดทะเบียน นิติบุคคล อาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร
- การบริหารจัดการ
- บริการวางระบบและจัดทำบัญชี
- บริการทางด้านข้อกฎหมาย
- บริการทางด้านวิศวกรรม บริการตรวจสอบและยกระดับมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย

สามารถติดต่อได้ที่
บริษัท รักษาความปลอดภัย วี.พี.ซี.อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่ : 82/377 หมู่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี  11140
โทร : +66 2595 0133 , +66 2595 0135, +66 2595 0136 ต่อ 108
แฟกซ์ : บริษัทรักษาความปลอดภัย +66 2903 3557
อีเมล : vpc.property@hotmail.com
เว็บไซต์ : vpcintergroup.thailandpocketpages.com
เว็บไซต์ : www.vpc-property.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *